top of page

Uslovi i pravila

Korišćenje

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje Mala mlekara internet prodavnice isključivo na području Republike Srbije, odnosno web domena rs.

Usluge Mala mlekara internet prodavnice dostupne su na internet stranicama www.malamlekara.co.rs/online-prodavnica dalje u tekstu Mala mlekara online prodavnica.

Stranica i ostale usluge Mala mlekara online prodavnice (kupovina Mala mlekara online prodavnice sa dostavom) mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu prema niže navedenim uslovima i pravilima.

Korišćenjem Mala mlekara online prodavnice ste obavezni da poštujete niže navedene uslove i pravila kao i da ste sa njima saglasni.

Uslovi kupovine

Postupak i uslovi kupovine robe putem Mala mlekara online prodavnice definisani su kroz navedene etape: 

1. Dodavanje proizvoda u online potrošačku korpu

​2. Potvrda porudžbine pritiskom "Obavezno kupiti"

​3. Unoskom detalja isporuke porudžbine

4. Biranje načina plaćanja

5. Biranje načina preuzimanja porudžbine

6. Plaćanje ukoliko je kupac odabrao online plaćanje

7. Potvrda kupovine

8. Dostava i plaćanje tokom preuzimanja proizvoda ukoliko je kupac odabrao plaćanje tokom preuzimanja proizvoda

9. Povratak ili reklamacija kupljenih proizvoda.

Kupac može da odabere vrstu isporuke između:

- lično preuzimanje porudźbine

- isporuka kurirskom služnom.


Ukoliko kupac odabere Isporučivanje poručene robe kuriskom službom, ista će kupca kontaktirati radi uručenja robe. 

Ukoliko kupac odabere lično preuzimanje robe to se vrši na adresi Male mlekare uvedenoj na ovom sajtu i kupac je dužan da nakon potvrde porudžbine od strane Male mlekare pozove navedeni broj telefona i dogovori datum i čas preuzimanja robe.

Pravila isporuke robe su detaljno navedena u dokumentu objavljenom na sajtu ovde.

Poručivanje proizvoda

Proizvodi se poručuju elektronskim putem preko ovog web sajta. Pritiskom dugmeta „Dodaj u korpu“ se odabrani proizvod dodaje na listu potrošačke online korpe. Proizvod je poručen u trenutku kada kupac prođe celokupan proces poručivanja a taj se sastoji od sledećih 3 koraka:

  1. Pregled porudžbine

  2. Odabir načina plaćanja

  3. Potvrda porudžbine


Mala mlekara se obavezuje da će isporučiti sve poručene proizvode na adresu koju je kupac naveo za dostavu. Ukoliko Mala mlekara nije u mogućnosti isporučiti poručeni proizvod, kupac će biti kontaktiran telefonski ili e-mailom. 

Otprema robe

Poručena roba je pakovana na način da se uobičajenom manipulacijom ne može oštetiti tokom transporta. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja poručene robe proveri oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio. Kupac je u mogućnosti da odbije preuzimanje isporučene robe na kojoj su vidljiva oštećenja. Ukoliko kupac naknadno primeti oštećenja na robi a robu nije vratio dostavljaču, kupac je dužan da neispravnu robu ne baca, već da kontaktira Malu mlekaru telefonski ili e-mailom. Proveru ispravnosti porudžbine vrši kupac tokom preuzimanja robe. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Plaćanje robe

Proizvodi na Mala mlekara online prodavnici se mogu plaćati sledećim putem:

- za plaćanje u Srbiji tokom isporuke proizvoda

- za plaćanje iz inostranstva preko servisa PayPal

- (u pripremi) plaćanje karticom online.

Potvrdom kupovine se kupac obvezuje da će poručene proizvode platiti jednim od navedenih. 

Zaštita poverljivih podataka 

Mala mlekara se obvezuje se da će čuvati privatnost svih kupaca koji su uneli svoje lične podatke na Mala mlekara online prodavnicu. 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica 2chceckout. Podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni zaposlenima preduzeća Mala mlekara.

Povrat i/ili reklamacija robe

Kupac ima pravo na izjavljivanje reklamacije proizvoda prodavcu i to na e-mail adresu: malamlekara@gmail.com ili pisanim putem na adresu Mala mlekara, Šturova 64, 21433 Silbaš i to u sledećim slučajevima:

  • dostava proizvoda koji nisu kupcem poručeni

  • dostavljeni proizvodi imaju grešku ili oštećenje koja nisu nastala u transportu.  

Kupac je dužan da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu bez obzira na razlog vraćanja, Mala mlekara je u obavezi da povraćaj sredstva vrši isključivo preko bankovnog računa te će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice kojom je proizvode platio ili ukoliko je kupac plati robu tokom preuzimanja, navešće bankovni račun na koji želi povratak novca sa strane Male mlekare.

Cena

Navedene cene u Mala mlekara online prodavnici su navedene u dinarima i obračunate sa PDV-om.

Važenje pravila

Mala mlekara zadržava pravo da u bilo kom trenutku ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i pravila korišćenja. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupajuna snagu u trenutku objavljivanja na internet stranicama Male mlekare. Ukoliko web stranicu Mala mlekara online prodavnice nastavite da koristite nakon što su izmenjeni Uslovi i pravila korišćenja, smatra se da ste saglasni s novim Uslovima i pravilima korišćenja Mala mlekara online prodavnice. Mala mlekara neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promene web sadržaja.

Ako se ne slažete s Uslovima i pravilima korišćenja Mala mlekara online prodavnice nemojte koristiti navedene web stranice.

Uslovi i pravila: Text
bottom of page